Trabajos de paleta

NetJet® és una empresa especialitzada en la realització de treballs de paleta.

 

Entre els serveis prestats es troben:

  • Localització d’humitats
  • Detecció d’arquetes i canonades ocultes
  • Obertura de tastos
  • Instal·lació de claveguerams i diversos tipus d’arquetes

Cal dir també que NetJet® realitza a través del seu personal especialitzat, treballs de paleta en espais confinats:

  • Detecció de patologies en col·lectors transitables
  • Reparació de defectes
Trabajos de paletaTrabajos de paleta