mantenimiento sifones

Netjet® s’ha caracteritzat com a empresa capdavantera en desembussos, inspecció, rehabilitació i neteja tant de canonades com de canalitzacions del clavegueram a nivell nacional.

Som una empresa especialitzada en resoldre i prevenir problemes en canonades de les xarxes de sanejament públic, privat i altres classes de canalitzacions, donant servei tota Catalunya, oferint des de serveis d’urgència 24 hores de desembussos, inspeccions TV de canalitzacions i reparacions interiors sense obertura de rasa.

Camions mixtos de neteja hidrodinàmica de 2 eixos, mànega de longitud aproximada de 200 metres capaç d’impulsar 390 litres / minut a una pressió de 150 bars i capacitat d’absorció de fins a 1200 – 1700 m3/h.

Disposem de diferents equips d’inspecció per poder adaptar-nos a tot tipus de canalitzacions de clavegueram, xarxes d’aigua potable, baixants de recollida pluvial a partir de 4 cm de diàmetre fins a col·lectors visitables.

Oferim diferents sistemes de reparació de canonades sense necessitat d’obertura de rasa. Una vegada els nostres equips han inspeccionat, detectat i localitzat les diferents incidències conseqüència d’obturacions, escomeses penetrades, o trencaments en canonades de la canalització, s’estudia la millor tecnologia per a la seva reparació.

L’equip humà disposa de la formació i experiència necessària per resoldre les incidències i necessitats dels nostres clients. Complim les normes de seguretat que exigeixen els treballs desenvolupats.

Netjet® realitza altres serveis complementaris com són la detecció i localització de xarxes subterrànies, detecció de fugides, inspeccions de col·lectors visitables amb personal qualificat, venda i lloguer d’obturadors, proves d’estanqueïtat i pressió, transport de residus, transport d’aigua potable, sistemes de d’encamisat total del col·lector i sanejament d’escomeses interiors.