Rehabilitación bajantes empotrados

NetJet® és aplicador autoritzat del sistema SprayForm, un nou mètode de reparació de canonades a través de la projecció interior d’un polímer especial.

 

Aquesta projecció s’executa mitjançant diverses capes fines, que aconsegueixen finalment un espessor aproximat de 3-4 mm. Una vegada realitzat tot el procés, obtenim una nova canonada totalment contínua i estanca.

SprayForm és un sistema molt adequat per a la reparació interna de baixants i escomeses en el sector de l’edificació. Els diàmetres de canonada a reparar estan compresos entre els 50 i els 200 mm. cal remarcar també el fet que aquest sistema es pot aplicar tant en canonades verticals com a horitzontals i inclinades.

Una de les aplicacions més importants d’aquest sistema és la reparació de baixants fabricats amb fibrociment. El fibrociment és un material que conté fibres d’amiant. A causa de l’ús del baixant el fibrociment va perdent les seves propietats de compactació originals provocant el despreniment de les fibres d’amiant al mitjà. Aquest fet genera un risc a causa de la presència en l’aire d’aquestes fibres potencialment cancerígenes.

A més, gràcies a la utilització d’aquest sistema de reparació evitem els mètodes de substitució de canonades que impliquen la manipulació i el tall del fibrociment, els quins desprenen inevitablement fibres d’amiant al medi ambient, potencialment respirables per les persones i els treballadors. Per aquest motiu els treballs de substitució de canonades de fibrociments han de ser realitzats per empreses homologades, fet que augmenta considerablement el cost econòmic. En aquest sentit, el sistema de reparació SprayForm és el més econòmic del mercat.

Rehabilitación bajantes empotradosRehabilitación bajantes empotradosRehabilitación bajantes empotradosRehabilitación bajantes empotrados