Reparación con robot fresador

Netjet® disposa de diferents sistemes de reparació de canonades i canalitzacions baixants sense necessitat d’obrir rasa.

 

Una vegada els equips de Netjet® han inspeccionat, detectar i localitzat les diferents incidència conseqüència obturacions, escomeses penetrades, o trencaments en canonades de la canalització, s’estudia la millor tecnologia per a la seva reparació.

Disposem de sistemes de rehabilitació de canonades i canalitzacions baixants contínues de 5 a 80 cm de diàmetre.

Robot fresador

Netjet® disposa de diferents equips de robots fresadors auto-transportables que poden treballar en tot tipus de canonada canalitzacions de clavegueram, xarxes d’aigües, baixants de recollida pluvial… a partir de 7,5 cm de diàmetre, amb la capacitat de tallar, fresar o trencar obturacions com a arrels, escomeses tapades o penetrades, formigons, entre uns altres.

El fresat puntual amb robot és una tècnica de treball sense obertura de rasa que elimina els diferents obstacles (Escomeses penetrades, acumulació de formigó, arrels, varetes de ferro, tubs xafats…), prèviament detectats en la inspecció TV. Aquests obstacles redueixen la capacitat hidràulica de la canalització, provoquen embussos o impedeixen el pas de “sirgas/mandriles”.

Disposem d’equips robotitzats per a treballs des de 70 mm fins a a 700 mm de diàmetre, amb possibilitat d’incorporar diferents tipus de freses per a diferents materials a fresar i també treballs amb martell pneumàtic per a les incrustacions de formigó. També disposem d’equip per a treballs en vertical.