decantador de grasas

NetJet® presta serveis de neteja dels decantadors de greixos utilitzats en cuines d’hotels, hospitals, residències, universitats, restaurants i bars, així com en la indústria alimentària (fàbriques d’elaboració d’aliments precuinats, empreses càrniques i escorxadors).

 

Un decantador de greixos és un equip destinat a la separació de diferents tipus d’olis i grasses, de les aigües residuals. Es tracta per tant d’un equip de tractament d’aigües residuals per flotació i decantació.

El separador de greixos està format per un col·lector de llots, un sistema de separació d’olis i grasses, i fins i tot en alguns models, per un punt de presa de mostres.

El funcionament del procés és simple. Les aigües residuals que contenen els lípids arriben al decantador de greixos, produint-se una primera decantació de les substàncies sòlides més pesades cap al fons del dipòsit. Al mateix temps, i gràcies a la diferència de densitats entre l’aigua i els lípids (olis i grasses), aquests se separen per flotació, quedant-se en la part superior del dipòsit. L’aigua neta queda per tant a meitat del dipòsit, sent evacuada a través d’un conducte intermedi.

Segons la normativa aquests decantadors de greixos s’han de netejar de manera periòdica, concretament cada mes.

Aquest fet implica la necessitat de contractar a una empresa especialitzada per a la neteja i recollida dels residus generats per aquests equips. L’abocament d’olis i greixos pel desguàs convencional pot produir obturacions i embusos importants en les canonades de la xarxa de sanejament, generant un problema higiènic i econòmic, a causa del sobrecost de reparació i a les possibles sancions administratives imposades.

decantador de grasasdecantador de grasasdecantador de grasas