vaciado fosas septicas

NetJet® presta serveis de neteja de fosses sèptiques. Les fosses sèptiques recullen les aigües residuals i fecals dels habitatges.

És per això necessari realitzar serveis de neteja de fosses sèptiques de manera periòdica, per evitar sobretot que s’acumulin massa residus que facin disminuir la capacitat de magatzematge i drenatge de la fossa sèptica.

NetJet® disposa d’un equip professional especialitzat en la neteja de fosses sèptiques, ja que s’ha de tenir especial cura amb els potencials riscos que tenen aquest tipus d’actuacions.

Cal recordar i tenir present que en les fosses sèptiques s’acumulen gasos tòxics inflamables que poden arribar a generar accidents importants. A més cal remarcar que qualsevol abocament del residu extret durant el procés d’aspiració per part de l’empresa de serveis pot generar un risc mediambiental, potencialment sancionable per l’administració pública, i la responsabilitat de la qual pot arribar a recaure en el propietari de la fossa sèptica. És per tant important contractar els serveis de neteja de la fossa sèptica a una empresa homologada que garanteixi un adequat procediment de neteja i gestió del residu extret.

Netjet® és transportista autoritzat per la Junta de Residus amb el codi T-2917.

vaciado fosas septicasvaciado fosas septicasvaciado fosas septicas