sprayform rehabilitacion tuberias

SprayForm: Rehabilitació de baixants sense obres

Netjet® ha incorporat al seu catàleg de serveis un innovador sistema de rehabilitació de baixants denominat SprayForm®.   Aquest sistema de rehabilitació consisteix a revestir interiorment el baixant, aprofitant el mateix com a encofrat perdut, mitjançant la projecció d’un polímer plàstic. Es tracta d’un sistema que ofereix nombrosos avantatges a l’usuari de la xarxa de sanejament:…