limpieza de tuberias

NetJet® compta amb una sèrie de vehicles especials destinats a la neteja hidrodinàmica de canonades de diferents dimensions.

Els vehicles de NetJet® estan dotats amb equips d’aspiració i pressió d’aigua de gran rendiment, permetent realitzar les actuacions de neteja en un termini curt de temps i a un preu molt econòmic.

NetJet® presta serveis de neteja de canonades, neteja de baixants, neteja de col·lectors i neteja de la xarxa de clavegueram.

NetJet® compta amb diferents dispositius de neteja que s’adapten a les diferents tipologies de mànega, permetent el treball a diferents pressions i cabals d’aigua. Cal destacar també les toveres especials que permeten la retirada de les arrels presents en les canonades.

NetJet® disposa també d’equips portàtils especialment dissenyats per a la neteja d’aljubs i la neteja de piscines.

NetJet® ha realitzat multitud d’intervencions de neteja en tot l’àrea geogràfica de les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.