inspección de tuberías con cámara no robotizada

NetJet® disposa de diferents càmeres d’inspecció de TV no robotitzades que estan adaptades a les diferents tipologies de canonades existents.

 

Aquestes càmeres d’inspecció de TV són ideals per a la revisió de xarxes d’aigua potable, canalitzacions per a sistemes elèctrics i informàtics, xarxes domèstiques de clavegueram i baixants que recullen tant aigües pluvials com a aigües residuals.

Les càmeres d’inspecció de TV no robotitzada estan preparades per a la filmació de xarxes de clavegueram de petits diàmetres, amb la possibilitat de superar girs i desnivells, a distàncies de fins a 60 m de longitud.

Concretament cal destacar la disponibilitat d’una micro-càmera per a diàmetres des de 2,5 cm.

Les càmeres d’inspecció de TV no robotitzades que posseeix NetJet® graven les filmacions en format DVD i mesuren, en temps real, la distància a partir del punt d’inici.

NetJet® utilitza també aquesta tecnologia durant els treballs de neteja i rehabilitació de les canonades i baixants, amb l’objectiu de donar major precisió a aquests treballs, ja que localitzen a tot moment els diferents defectes presents en les canonades.

inspección de tuberías con cámara no robotizadainspección de tuberías con cámara no robotizadainspección de tuberías con cámara no robotizadainspección de tuberías con cámara no robotizada