rehabilitación con manga de tuberias

NetJet® disposa de sistemes de reparació mitjançant màniga contínua, per a canonades amb diàmetres inferiors i superiors als 300 mm.

 

El sistema de màniga contínua consisteix a executar un encamisat interior de polièster impregnat amb resina dins de la canonada a reparar. Aquesta canonada actua com a encofrat perdut, obtenint una canonada interior totalment nova, contínua i estanca.

El sistema de reparació mitjançant màniga contínua es pot aplicar en canonades de 5 cm a 2 m de diàmetre, fabricades en qualsevol tipus de material: PVC, formigó, fibrociment, acer, etc.

Cal dir que per al dimensionament de l’encamisat se segueix la norma ASTM F1216-98 “Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube”.

La fabricació i instal·lació dels materials es realitza d’acord amb les següents normes europees: UNE-EN 11295:2011 “Classificació i informació sobre el disseny de sistemes de canalització en materials plàstics utilitzats en la renovació”; UNE-EN 11296:2011 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a la renovació de xarxes d’evacuació i sanejament enterrades sense pressió. Parteix 1: Generalitats i Part 4: Intubat continu amb enduriment en obra”; UNEIX EN ISO 9001:2008 “Sistema de Seguiment de Qualitat”.

rehabilitación con manga de tuberias