Localización de tuberías con sonda

En moltes ocasions no es troba disponibles els plànols de la xarxa de sanejament que es va a inspeccionar, ja sigui perquè no són fiables o perquè simplement no existeixen.

 

Aquest fet genera un problema previ de coneixement de les instal·lacions que fa incrementar el cost de manteniment.

NetJet® compta amb un equip sonda per a la localització de canonades, que permet revelar el traçat seguit per les diferents canonades de la xarxa de sanejament, tant les verticals com les horitzontals.

L’equip sonda de localització de canonades de NetJet® consta d’un emissor i un receptor. L’emissor es col·loca en la càmera d’inspecció de TV. Aquest emissor emet un senyal de radiofreqüència de manera continuada. Gràcies a l’equip receptor, se sap el traçat que va seguint la càmera durant la inspecció interna de la canonada, i per tant, podem dibuixar en un plànol el recorregut exacte de la mateixa.

Aquest sistema també és útil per a la detecció i localització d’arquetes enterrades i pous ocults.

Localización de tuberías con sondaLocalización de tuberías con sonda