desatascos en 24h

Netjet® és una empresa especialitzada a resoldre problemes d’embussos a les xarxes de canonades i canalitzacions, tant públiques com a privades. Treballem per a ajuntaments, hospitals, hotels, constructores, administradors de finques, asseguradores, comunitats de veïns i particulars.

Netjet® disposa d’un equip humà altament professionalitzat i amb dilatada experiència, que ofereix un servei ràpid i amb rigor tècnic, para d’aquesta manera obtenir un major nivell de satisfacció dels nostres clients.

Tenim una destacada flota de vehicles d’intervenció ràpida per a urgències de desembussos de canonades, desembussos de baixants, desembussos de sifons, desembussos d’arquetes i desembussos de canalitzacions de clavegueram. Concretament, disposem de camions mixtos amb elevada potència d’aspiració que succionen els diferents tipus de residus extrets. Aquests camions mixtos estan equipats amb mànegues de pressió de més de 150 metres de longitud que ens permeten netejar i desembussar amb gran eficàcia, rapidesa i qualitat trams problemàtics situats a més de 10 metres de profunditat.

Cal destacar el fet que NetJet compta també amb vehicles mixtos de reduïdes dimensions per donar servei en llocs de difícil accessibilitat. Aquests vehicles estan especialment adaptats per poder accedir i treballar en zones de pàrquing i soterranis, atorgant un alt poder d’aspiració i pressió d’aigua, que fa possible la solució de qualsevol problema d’embús. Aquestes característiques fan que el rendiment dels equips de NetJet sigui el més elevat del mercat, fent més ràpida i més econòmica qualsevol tipus d’actuació.

Netjet® ofereix serveis d’urgència les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, festius inclosos. Disposem sempre d’un equip especialitzat de guàrdia les 24 hores per intervenir en situacions d’urgència en qualsevol punt de la geografia de Catalunya.

desatascos en 24h