inundaciones desatascos

A NetJet® estem especialitzats a prestar serveis en situacions d’urgència degudes a inundacions inesperades. Les inundacions són situacions on l’aigua ocupa zones que habitualment es troben lliures de la mateixa.

Aquest fenomen es presenta sovint a Catalunya, a causa del clima mediterrani i la presència d’una orografia bastant accidentada. Les inundacions es produeixen sobretot en zones properes a rius, rambles i torrents, on l’ocupació urbana del territori és elevada. Cal dir també que les inundacions es presenten fonamentalment a la fi d’estiu i durant la tardor.

Quan es produeixen aquestes situacions anòmales és freqüent que s’inundin soterranis, zones de pàrquing, fossats d’ascensors i plantes baixes d’habitatges.

Davant aquest tipus de problemes NetJet disposa de vehicles de diferents dimensions que possibiliten l’accés dels equips a les zones inundades. Els equips d’aspiració amb els quals explica NetJet tenen un alt rendiment a causa de la seva alta capacitat tant d’aspiració com d’emmagatzematge. Aquestes característiques fan que les actuacions siguin àgils, ràpides i econòmiques.