inspección de tuberías con cámara robotizada

NetJet® disposa de diferents tipus de càmeres d’inspecció de TV robotitzades que estan adaptades a les diferents tipologies de canonades existents: xarxes de clavegueram, col·lectors visitables, etc.

 

NetJet® podem inspeccionar des de canonades de 10 cm de diàmetre fins a col·lectors de més de 2 m de diàmetre, amb una autonomia de fins a 300 m lineals de distància.

Les càmeres d’inspecció de TV compten amb capçals rotatius que permeten una visió en qualsevol direcció i il·luminació tipus LED. A més aquests tipus de càmera graven la filmació realitzada en format DVD i les imatges fotogràfiques de totes les incidències detectades en format MPEG (obturacions parcials i totals, escomeses penetrades i diferents tipologies de trencaments). El programari WinCan 8 Viewer crea un informe tècnic situant respecte el pou d’entrada, totes les incidències detectades, així com també la inclinació de cada tram.

Els informes tècnics són lliurats immediatament a través de correu electrònic i entreguem el vídeo de la inspecció via telemàtica en un termini màxim de 24 hores. 

Amb aquest tipus d’inspeccions s’evita haver de fer obres de gran envergadura per trobar el punt exacte on fer la intervenció. La tecnologia d’inspecció mitjançant càmera de TV detecta exactament on es troba la fugida d’aigua, els cables deteriorats, les zones de trencament en les canalitzacions, la ubicació d’arquetes i fosses, etc.

inspección de tuberías con cámara robotizadainspección de tuberías con cámara robotizadainspección de tuberías con cámara robotizadainspección de tuberías con cámara robotizadainspección de tuberías con cámara robotizadainspección de tuberías con cámara robotizada