equipos de reparación tuberías

Netjet® disposa de diferents equips de reparació de canonades corresponents a diversos sistemes de rehabilitació.

 

Equips per a la reparació puntual de canonades:

  • Robot fresador

NetJet® disposa de 4 tipus de robot fresador que permeten la reparació puntual de defectes mitjançant el fresat o cort. Aquests robots estan controlats remotament per unitats que visualitzen i graven en temps real les imatges obtingudes in situ. Als robots fresadors se’ls poden acoblar diferents tipus d’accessoris que permeten el fresat de qualsevol tipus de material. Permeten actuacions de fresat en canonades compreses entre els 70 i els 700 mm de diàmetre. Aquest tipus d’equips és ideal per al fresat d’escomeses penetrades, la neteja d’incrustacions de formigó o el tall de barres d’acer travessades.

  • Packers

NetJet® disposa d’una gran varietat de packers per a reparacions puntuals de canonades compreses entre els 5 i 120 cm de diàmetre, amb morfologies cilíndriques i ovalades.

 

Equips per a la reparació mitjançant mànega contínua:

  • Equip inversor DN < 300 mm

NetJet® disposa d’un equip portàtil per a la inversió de la màniga ideal per a la reparació de baixants d’edificis i col·lectors de petit diàmetre.

  • Equip inversor DN > 300 mm

NetJet® disposa d’un equip inversor de màniga, ideal per a la reparació de col·lectors urbans i d’infraestructures, amb diàmetres compresos entre els 30 i 200 cm.

 

Equips per a la reparació mitjançant projecció SprayFrom:

  • Equip de neteja

NetJet® disposa d’equips portàtils de diverses grandàries que permeten acoblar diferents accessoris per a la neteja interna de canonades, procés previ a la projecció interna del polímer.

  • Equip de projecció SprayForm

NetJet® disposa de 2 equips portàtils de projecció SprayForm. Aquest equip permet la projecció interna del polímer en diverses capes.

equipos de reparación tuberíasequipos de reparación tuberíasequipos de reparación tuberías