Pruebas de estanqueidad y presión

Netjet® disposem de l’equip necessari per verificar l’estanqueïtat d’una instal·lació sense pressió, segons la normativa EN 1610:1997, tant amb aire o amb aigua.

 

A causa de la necessitat de realitzar proves de control de qualitat en obres noves, realitzem proves d’estanqueïtat mitjançant aire o aigua a col·lectors, pous de registre, instal·lacions d’aigua potable i contra incendis. Per a tal efecte, disposem d’obturadors de diferents diàmetres, entre 50 mm i 1,2 metres, en funció de la canonada i de registrador homologat, amb una capacitat de registre de fins a 24 hores.

Depenent del material, del tipus d’instal·lació i de la normativa a aplicar, pot variar el temps i la pressió de la prova.

Els resultats es lliuren en suport informàtic amb una gràfica de la prova realitzada i l’especificació de la norma aplicada.

Pruebas de estanqueidad y presiónPruebas de estanqueidad y presión