camaras de inspeccion tuberias

Netjet® disposa de diferents equips d’inspecció amb càmera de TV robotitzada i no robotitzada.

 

Gràcies a la variabilitat de càmeres es disposa de gran versatilitat per a la inspecció de tot tipus de canonades i canalitzacions a partir de 2,5 cm de diàmetre.

NetJet® compta amb la tecnologia d’inspecció més moderna, com és la micro-videocàmera de TV amb enregistrament simultani, que permet localitzar i visualitzar in situ qualsevol tipus de defecte o fugida en les canonades.

Els equips d’inspecció amb càmera de TV no robotitzada estan preparats per a la filmació de canonades a partir de 2,5 cm de diàmetre i amb presència de girs i desnivells. Són ideals per a la inspecció de xarxes domèstiques de clavegueram i baixants de recollida pluvial i fecal.

La càmera d’inspecció grava les imatges en temps real i en format DVD, mesurant la distància a partir del punt d’inici de la inspecció.

Els equips d’inspecció amb càmera de TV robotitzada estan preparats per a la filmació de xarxes de clavegueram a partir de 10 cm de diàmetre, fins a col·lectors de 2 m de diàmetre. La càmera del robot d’inspecció grava en format DVD i fotografia en format MPEG totes les incidències detectades (obturacions, incrustacions, escomeses penetrades, trencaments i juntes obertes). A través del programari WinCam 8 es crea un informe tècnic situant respecte el pou d’entrada, totes les incidències detectades, així com la inclinació de cada tram.

camaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberiascamaras de inspeccion tuberias