Trabajos de fontanería

NetJet® és una empresa especialitzada en treballs de lampisteria i en serveis de manteniment de canonades i xarxes de clavegueram.

 

NetJet® instal·la qualsevol tipus d’element de lampisteria per completar les instal·lacions dels seus clients:

  • Instal·lació de baixants
  • Instal·lació de sifons
  • Instal·lació d’arquetes sifòniques
  • Instal·lació de decantadors de greixos

Trabajos de fontanería