reparacion puntual de tuberias

Netjet® disposa de sistemes de reparació de canonades puntuals, per a diàmetres compresos entre els 10 i els 120 cm.

 

Quan existeix la necessitat de realitzar la reparació d’una canonada a causa de defectes aïllats, sent el conjunt de la instal·lació de sanejament correcte, s’aconsella una reparació puntual.

Netjet® utilitza el sistema Part-Lining. Aquest sistema consisteix bàsicament a introduir dins de la canonada, fins al punt on cal fer la intervenció, una mànega pneumàtica (packer) embolicada amb fibra de vidre resinada. Aquesta mànega s’infla a pressió per adaptar-se a les parets interiors del tub, quedant adherida a les mateixes. Una vegada s’ha forjat i solidificat la resina, es desinfla la mànega quedant la fibra de vidre col·locada a l’interior del tub.

reparacion puntual de tuberiasreparacion puntual de tuberiasreparacion puntual de tuberiasreparacion puntual de tuberias