alcantarillado mantenimiento

Un bon manteniment pel clavegueram

El manteniment del clavegueram és fonamental per a qualsevol ciutat El clavegueram és indispensable per a la gestió i el tractament de les aigües. Per aquesta raó, és necessari invertir en tasques pel seu manteniment i neteja perquè el funcionament sigui sempre òptim. De fet, la deterioració del sistema de clavegueram d’una ciutat pot provocar desagradables olors,…