tipus d'humitat

3 Tipus d’humitats a habitatges i com arreglar-ho

Hi ha diversos tipus d’humitats que poden afectar l’estructura de qualsevol edificació. La humitat és un element climatològic a base de vapor d’aigua contingut a l’atmosfera.   Com es produeix la humitat? La humitat és el resultat de l’aparició de vapor d’aigua a l’aire i quan aquest no troba una sortida per evaporar-se, es concentra…

decantacion grasas

Decantació de greixos amb equips professionals

El buidatge del dipòsits de greixos necessiten un manteniment periòdic realitzat per un equip de professionals. Les trampes de greixos són dispositius de retenció de greixos i olis que se separen de les aigües grises. Consisteixen en caixes especials, instal·lades en els conductes de drenatge que transporten una gran quantitat de matèria contaminant fruit de la seva activitat, la restauració que utilitza amb freqüència fregidores o derivats. Quan s’han de netejar?. Aquests dispositius tenen punts de referència per saber quan…

rehabilitacion tuberias

L’avantguarda en rehabilitació

El sanejament de canonades aprofita l’evolució tecnològica per millorar en eficiència i velocitat mitjançant llum ultraviolada (UV). La rehabilitació de canonades sense necessitat d’obres està en plena expansió. Un procés ràpid, senzill i plenament eficaç que utilitza nous conceptes i mètodes. En aquest cas, el protagonista és la llum ultravioladaque penetra a la canonada mitjançant un tren…

drones nuevos

La revolució dels drons

Els drons es posicionen com una nova eina de control més econòmica, segura i fàcil de gestionar. La utilització dels drons encara es troben en una posició inicial, encara que moltes companyies i institucions ja han fet proves pilot d’on han tret conclusions remarcables: un servei eficaç, ràpid, de baix cost i amb resultats molt satisfactoris. Com funciona? El drone té…