decantacion grasas

Decantació de greixos amb equips professionals

El buidatge del dipòsits de greixos necessiten un manteniment periòdic realitzat per un equip de professionals. Les trampes de greixos són dispositius de retenció de greixos i olis que se separen de les aigües grises. Consisteixen en caixes especials, instal·lades en els conductes de drenatge que transporten una gran quantitat de matèria contaminant fruit de la seva activitat, la restauració que utilitza amb freqüència fregidores o derivats. Quan s’han de netejar?. Aquests dispositius tenen punts de referència per saber quan…