tipus d'humitat

3 Tipus d’humitats a habitatges i com arreglar-ho

Hi ha diversos tipus d’humitats que poden afectar l’estructura de qualsevol edificació. La humitat és un element climatològic a base de vapor d’aigua contingut a l’atmosfera.   Com es produeix la humitat? La humitat és el resultat de l’aparició de vapor d’aigua a l’aire i quan aquest no troba una sortida per evaporar-se, es concentra…