tipus d'humitat

3 Tipus d’humitats a habitatges i com arreglar-ho

Hi ha diversos tipus d’humitats que poden afectar l’estructura de qualsevol edificació. La humitat és un element climatològic a base de vapor d’aigua contingut a l’atmosfera.   Com es produeix la humitat? La humitat és el resultat de l’aparició de vapor d’aigua a l’aire i quan aquest no troba una sortida per evaporar-se, es concentra…

localitzar una filtració

Què és i com es pot localitzar una filtració?

Quan estem davant una avaria per humitats, el més important és localitzar una filtració, segurament n’és l’origen. Les filtracions d’aigua són la causa principal de  les humitats de qualsevol habitatge o nau industrial. Aquestes filtracions es poden localitzar més ràpidament quan ens trobem en èpoques de pluja, ja que la humitat de la tempesta ajuda…