manteniment industrial de canonades

Manteniment industrial de canonades i baixants a Barcelona

NetJet som una empresa de Barcelona especialitzada en el manteniment industrial de canonades i baixants, aquells conductes que s’encarreguen de transportar l’aigua provinent de la pluja, cuines o banys, de manera vertical. És imprescindible dur a terme el manteniment i la neteja adequades d’aquest tipus d’instal·lacions, per tal d’evitar possibles embussaments o altres problemes en…